dinsdag 19 juni 2012

Een zomer zonder slaap

Blaashoek is een vredig dorp, waar de seizoenen vloeiend in elkaar overgaan en de mensen in saamhorigheid bij elkaar wonen. Waaien doet het er wel, en daarom worden er grote windmolens geplaatst. De energieopwekkers worden verwelkomd met een groot feest, en aanvankelijk lijken ze ook alleen maar voordelen op te leveren. Tot slager Herman Bracke de slaap niet meer kan vatten door een geluid, een irritante brom die alleen hij hoort en die afkomstig is van de molens. Zijn slapeloosheid verergert en veroorzaakt een serie gebeurtenissen die bijna alle bewoners van Blaashoek kapotmaken. Achter het leven van alledag blijken heftige emoties schuil te gaan.


Over dit boek had ik goede recensies gelezen, dat is de reden dat ik hiervoor heb gekozen. Het boek bevat maar 190 blz. en deze zijn boeiend van het begin tot het einde. De mensen zijn allemaal levensecht, je zou ze zo op straat tegen kunnen komen. De gebeurtenissen in het dorp volgen elkaar in rap tempo op en eindigen in een drama. Terechte winnaar van de gouden strop!
 Ik heb gelijk "De minzame moordenaar" gereserveerd.

1 opmerking: