maandag 26 mei 2014

De boerderij

Voor Daniel komt het als een schok dat zijn moeder, Tilde, is opgenomen in een inrichting. Ze lijdt aan achtervolgingswaanzin, beweert Daniels vader. Maar Tilde, inmiddels ontsnapt, vertelt een heel ander verhaal. Wie van de twee vertelt de waarheid? 
De ouders van Daniel zijn geëmigreerd naar een kleine dorp in Zweden waar ze een nieuw bestaan willen opbouwen. Plotseling hoort Daniel van zijn vader dat zijn moeder een tijdje opgenomen was geweest in een inrichting en nu op weg naar hem toe is. 

Zijn moeder Tilde is veranderd in een achterdochtig en schuchter persoon. Ze probeert hem alles te vertellen wat haar is overkomen. Dit doet ze aan de hand van een dagboek en bewijsstukken. Het lijkt net of je haar op monotone wijze alles hoort vertellen, over de samenzwering van de mensen uit het dorp, gericht tegen haar. Zelfs haar eigen man zou hier aan mee doen. Maar ook heeft ze het over gebeurtenissen uit haar jeugd.

Dit boek begon wat chaotisch en ik moest even wennen aan de schrijfstijl. Maar al snel zat ik in het verhaal en begon me af te vragen wie de waarheid sprak. Wie zou Daniel uiteindelijk geloven? Toen kon ik alleen nog maar snel doorlezen om hier achter te komen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten